Prikbord

Nieuws & agenda


Verrijkingsgroep
9 september

Executieve functies zijn belangrijke regelfuncties in ons brein. Ze sturen ons gedrag en ons leren aan. Ze zijn belangrijk voor het opnemen en verwerken van lesstof, het sociaal-emotioneel functioneren (omgaan met anderen) en het vermogen onszelf te kunnen verbeteren. Bij deze breinfuncties horen te leren vaardigheden die we kunnen oefenen met leerlingen op school, maar ook thuis.

 

In de verrijkingsgroep besteden we aandacht aan de ontwikkeling van deze heel belangrijke vaardigheden. Hiervoor gebruiken wij de “autometafoor”. De metafoor in de belevingswereld van kinderen zorgt voor een positieve gemeenschappelijke kindertaal waarmee we met leerlingen over deze belangrijke breinfuncties kunnen praten. Dit verwoorden, voorleven en oefenen van vaardigheden die helpen om jezelf aan te sturen zorgt voor een vergroot zelfinzicht bij de kinderen. Wat kun je al goed? Waar kun je nog beter in worden? En wat helpt jou daarbij. Dit vergrote zelfinzicht leidt dan weer tot betere zelfsturing.

autometafoor

Er zijn 11 executieve functies:

 • Organiseren (ben je er klaar voor)
 • Planning en prioritering (denk aan je plan)
 • Tijdmanagement (let op de tijd)
 • (Werk)geheugen (zet het in je systeem)
 • Taakinitiatie (start de motor)
 • Metacognitie (kijk in de spiegel)
 • Cognitieve flexibiliteit (draai aan je stuur)
 • Responsinhibitie en impulscontrole (trap op tijd op je rem)
 • Emotieregulatie (let op je toerenteller)
 • Volgehouden aandacht en concentratie (hou je motor draaiend)
 • Doelgericht en doorzettingsvermogen (hou vol tot het einde)

De komende vier weken zal de uitleg van de “autometafoor” centraal staan en wordt elke stap uitgelegd door middel van filmpjes, opdrachten en spelletjes. Na deze vier weken zullen we in de verrijkingsgroep projectmatig aan de slag gaan, waarbij we voortdurend gaan werken met behulp van bovenstaande autometafoor en de bijbehorende executieve functies.

 

We houden jullie op de hoogte!

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren