Prikbord

Nieuws & agenda

Kijkdagen op de Maasköpkes

Op basisschool de Maasköpkes vinden we het belangrijk dat ouders een kijkje kunnen nemen in de klassen, tijdens verschillende lessen. Daarom worden er ieder jaar kijkdagen georganiseerd. Een gevarieerde keuze voor ouders om te komen kijken, maar ook om mee te leren, werken en zelfs te sporten tijdens de gymles.

9 novemberLees verder
Blokafsluiting

Op basisschool de Maasköpkes sluiten we iedere periode af met een blokafsluiting. Samen in de speelzaal hebben we genoten we van liedjes, dansjes en raadsels.

21 oktoberLees verder
Jongerenkrant 043

Vandaag stond op de voorpagina van jongerenkrant 043 een mooi artiekel over de verrijkingsklas op basisschool de Maasköpkes

14 oktoberLees verder
Studiedag

Terwijl de leerlingen woensdag 12 oktober genoten van een vrije "nazomerdag" is er door het team tijdens de 1e studiedag van het schooljaar hard gewerkt. Samen met het team van basisschool Anne Frank hebben we ons uitgebreid laten informeren over de zogenaame "executieve functies". De term executieve functies is een containerbegrip voor functies die een rol spelen in het denken en het doen. Simpel gezegd: dankzij deze functies kun je een taak plannen, oplossingen bedenken, doordacht starten met een taak, een stapsgewijze aanpak volgen, goed reageren op problemen en veranderingen, je niet laten afleiden en ondertussen het einddoel in de gaten houden. Goede executieve functies kun je vergelijken met fietsen. Je hebt een aantal basisvaardigheden nodig om veilig te kunnen fietsen, zoals opstappen, trappen, sturen, remmen en om je heen kijken. Beheers je slechts één vaardigheid kun je echt nog niet goed fietsen. Sterker nog: een vaardigheid die niet goed werkt, geeft problemen. Om de executieve functies beter in onze lessen aan bod te laten komen, hebben we specifiek gekeken naar een tweetal methodes: "Breinhelden" en "Wijzer in executieve functies". In de loop van de komende weken zullen we bekijken welke van beiden het best bij ons past. 

13 oktoberLees verder
Week tegen het pesten

Week tegen Pesten 2022

Van 26 t/m 30 september 2022 is de landelijke Week tegen Pesten met als thema “Grapje. Moet toch kunnen?!”

 

Uiteraard nemen we hier schoolbreed aan deel en besteden we in iedere klas dagelijks aandacht aan dit thema.  Een samenvatting van wat we zoal doen: In iedere groep wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan het thema pesten, o.a. door gebruik te maken van kinderboeken en films rondom dit thema. Bij groep 1-4 kunt u dan denken aan prentenboeken als Het lelijke jonge eendje, Ze pesten me, Haas en Mol zoeken een uitweg en Hangoor en films als Assepoester en Dombo. In de bovenbouw betreft dit boeken als SuperDolfje (Paul van Loon), 500 appjes die ik niet wil lezen (Maren Stoffels), Bikkels (Carry Slee) en Spijt! (Carry Slee). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de lessenserie van het Klokhuis over pesten. 

 

Daarnaast wordt het verschil tussen plagen en pesten besproken en wordt kinderen geleerd dat als er iets gebeurt wat ze niet prettig vinden, ze dit moeten aangeven door “Stop, hou op!” te zeggen. Verder wordt hen aangeraden om door te lopen als het niet stopt en er vervolgens met iemand over te praten. Deze regel noemen we op school “Stop, loop door, praat”. Tijdens het rondje van de schoolcontactpersoon is deze regel reeds aan bod gekomen. We leren kinderen ook dat praten over pesten géén klikken is en dat iedereen er verantwoordelijk voor is dat pesten stopt. 

 

Op school hebben we uiteraard ook een pestprotocol, waarin staat hoe we proberen pesten te voorkomen (o.a. door deel te nemen aan deze Week tegen Pesten, de Gouden/Zilveren/Bronzen Weken te doorlopen en door het rondje van de schoolcontactpersoon). Maar ook wat we curatief doen, mocht er onverhoopt tóch gepest worden. 

26 septemberLees verder
Thema-avond groep 3 t/m 6

Vorige week hebben we de eerste thema-avond van schooljaar 2022-2023 georganiseerd.

De ouders van de leerlingen van groep 3 kregen uitleg over het leren lezen in groep 3.

De ouders van de leerlingen van de groepen 4 t/m 6 kregen uitleg over de nieuwe leesmethode "Estafette" en het belang van (voor) lezen thuis. Verder gingen ze zelf aan de slag met hoofdrekenen en werd het belang van automatiseren verteld en spelenderwijs geoefend.

Een zeer geslaagde avond!

26 septemberLees verder
Schoolcontactpersoon

(Rondje) schoolcontactpersoon

Op verschillende manieren proberen we er op onze school voor te zorgen dat kinderen zich prettig voelen in hun groep en lekker in hun vel zitten. In het vorige nieuwsbericht kon u lezen over de Gouden Weken. In dit nieuwsbericht gaan we dieper in op de rol van de schoolcontactpersoon.

 

De term schoolcontactpersoon

De schoolcontactpersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die klachten hebben over de school(situatie). Binnen elke school is minstens één schoolcontactpersoon, deze persoon is geen lid van de schooldirectie. Bij ons is juf Edith Beckers (leerkracht groep 6) dat. In het begin van het schooljaar maakt juf Edith een rondje langs groep 3 t/m 8. Aan de hand van een praatplaat bespreekt zij welke situaties van ongewenst gedrag kunnen voorkomen (pesten, betasten, bekijken,…) en hoe de kinderen hiermee om moeten gaan: expressief “Stop, hou op!” roepen en/of hulp inschakelen. Tevens wordt besproken wie de leerlingen in nood in vertrouwen durven nemen (ouders, vrienden, leerkracht,…) en daarbij gewezen op het bestaan van de contactpersoon (“de juf bij problemen"). Oudere kinderen zijn geattendeerd op de kindertelefoon (0800-0432).  Misschien goed om deze stappen ook nog eens in alle rust thuis met uw kind te bespreken! Daarnaast is de schoolcontactpersoon ook aanspreekpunt voor ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school en/of een specifieke situatie binnen de context van school. Hieronder volgt een formeel stukje over deze taak, uit het protocol van schoolcontactpersonen van MosaLira:

 

Het takenpakket van een schoolcontactpersoon

  1. De schoolcontactpersoon beantwoordt vragen over de wijze waarop in de school met een klacht wordt omgegaan.
  2. De schoolcontactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de “klager” en informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. De schoolcontactpersoon wijst de klager op de mogelijkheid zich door de (externe) vertrouwenspersoon te laten bijstaan bij de verdere klachtafhandeling.
  3. De schoolcontactpersoon is enkel de spreekwoordelijke bewegwijzering in de klachtenregeling. De schoolcontactpersoon neemt geen bemiddelende rol in tussen klager en aangeklaagde en vervult geen actieve rol in de verdere klachtafhandeling.
  4. De schoolcontactpersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie of het bestuur over het veiligheidsbeleid.
  5. De schoolcontactpersoon rapporteert (half)jaarlijks aan de directie en het bestuur, waarbij geanonimiseerd de klachten zijn geregistreerd en waarin aanbevelingen staan om zaken op te pakken.

Mogelijkheden bij een klacht

Na het eerste gesprek – waarin de klager is opgevangen en de klacht gedefinieerd – volgt mogelijk nog een gesprek. Daarin gaat de schoolcontactpersoon samen met de klager na welke mogelijkheden er zijn om de klacht weg te nemen. Eerst wordt gekeken of de klacht op schoolniveau kan worden opgelost. Soms is een gesprek met diegene tegen wie de klacht zich richt voldoende om de klacht weg te nemen. Is dat al geprobeerd of wil de klager deze weg niet bewandelen dan wijst de schoolcontactpersoon de klager op de volgende vervolgmogelijkheden:

  • Betrekken van de schoolleiding bij de klacht.
  • Via bemiddeling komen tot een oplossing van de klacht.
  • Indienen van een klacht bij de klachtencommissie; bij voorkeur bij de interne klachtencommissie (van MosaLira) of eventueel bij de landelijke klachtencommissie.
  • Aangifte doen als er sprake is van strafbare feiten.

Een externe vertrouwenspersoon kan bij al deze mogelijkheden worden benaderd. Het is de klager (leerling, ouder of collega) die bepaalt wat de vervolgstappen zijn. De schoolcontactpersoon geeft daarbij aan wat de consequenties zijn van de verschillende mogelijkheden, zodat de klager bewust een keuze kan maken. Daarbij vraagt de schoolcontactpersoon  ook door naar de reden van bijvoorbeeld het niet willen nemen van een (bepaalde) vervolgstap. Mogelijk speelt angst een rol. Voor verdere begeleiding in de klachtafhandeling wijst  de schoolcontactpersoon de klager op de mogelijkheid van bijstand en advies door een (externe) vertrouwenspersoon. Indien gewenst brengt de schoolcontactpersoon de (externe) vertrouwenspersoon in contact met de klager.

 

De uitgebreide klachtenregeling vindt u op de website van onze stichting, www.mosalira.nl , onder praktische informatie: https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2021/07/Klachtenregeling-MosaLira.pdf

 

23 septemberLees verder
Kerkviering begin schooljaar: "Samen op weg"

Een traditie op basisschool de Maasköpkes is dat we samen vier keer per jaar naar de kerk gaan. Samen geven we een viering vorm, staan we stil, luisteren naar we elkaar en zingen samen. Gelovig of niet, van jong tot oud, iedereen gaat mee. Vandaag was de eerste viering van het nieuwe schooljaar. 

 

Nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar is gestart met nieuwe juffen, nieuwe meesters, een nieuw lokaal en nieuwe plaatsen. Nieuwe boeken, nieuwe schriften, een nieuw maatje naast je, nieuwe vrienden en vriendinnen.

De school bruist van de energie van alle kinderen en alle ideeën van de juffen en meesters. Geroezemoes in klassen waar goed wordt samengewerkt, stiltes en opperste concentratie, een high five, stickers en een dikke duim als compliment, een traan als het even moeilijk is, een knuffel als dat nodig is, gelach door de gangen bij grapjes door de kinderen en het team.

Ik geniet weer iedere dag van onze mooi school die volop draait, ben trots op jullie kinderen en het fantastische team! Ik heb zin om samen met jullie allemaal er een top jaar van te maken, waarin we allemaal samen nog meer zullen leren en groter zullen groeien.

16 septemberLees verder
Eerste dag groep 2!

Vandaag was het dan zo ver. De kinderen van groep 1 hadden vrij vandaag, de kinderen van 2 gingen aan de slag met het lesprogramma "MIK". Spelenderwijs komen de kinderen in aanraking met letters, dit ter voorbereiding op groep 3. 

Vandaag stond de letter "M" centraal. Er is een verhaal voorgelezen, er zijn woordjes bedacht, het gebaar van de "M" is geleerd, woordjes werden geschreven, een kralenplank gemaakt en met klei de "M" versierd!

Er is heel hard gewerkt met deze eerste letter!

9 septemberLees verder
Kalender
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren