Prikbord

Nieuws & agenda

Eindtoets groep 8

Deze week hebben de leerlingen uit groep 8 de uitslag van de eindtoets ontvangen.

Ze hebben het allemaal fantastisch gedaan. We zijn super trots op deze kanjers!

Bag2School: kleding inzameling

 

Na de meivakantie, op maandag 17 mei, start onze Bag2School actie. We gaan weer kleding, schoenen, tassen, riemen, beddengoed en knuffels inzamelen. Dus in de meivakantie kasten opruimen en van maandag 17 t/m vrijdag 21 mei kunnen zakken worden neergezet bij de ingang van de school.

De opbrengst is voor de oudervereniging, die dit bedrag weer zal besteden aan leuke activiteiten/ tractaties voor de kinderen van school.

 

Groeten namens de oudervereniging en het team van de Maasköpkes

29 aprilLees verder
Missie, visie en kernwaarden Kindcentrum de Maasköpkes

 

Met trots presenteren we de hereikte missie, visie en kernwaarden van Kindcentrum de Maasköpkes. Deze is tot stand gekomen met behulp van het team en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

 

Team Kindcentrum de Maasköpkes

 

17 maartLees verder
Schooladviezen groep 8
Schooladviezen
 

Vorige week zijn de definitieve adviezen voor het voortgezet onderwijs met ouders en leerlingen gedeeld. Ondanks de Corona crisis is het schooladvies op hoofdlijnen op dezelfde wijze tot stand gekomen als in de afgelopen jaren: op basis van werkhouding, motivatie, leerresultaten en leergroei gedurende een langere periode op de basisschool. Ondanks de "onrustige" Corona periode met 2 schoolsluitingen vanaf maart 2020 zijn we er van overtuigd dat we zowel kansrijke als realistische adviezen hebben gegeven. In april staat voor de leerlingen van groep 8 nog de AMN Eindtoets gepland, waardoor het schooladvies bij een goede score eventueel naar boven bijgesteld kan worden (bijstellen naar beneden is niet toegestaan). Dit schooljaar zijn de volgende adviezen gegeven:

 

- Kader: 2

- TL: 2

- TL/Havo: 4

- Havo: 1

- Havo/ VWO: 2

- VWO: 3

 

We zijn trots op onze kanjers van groep 8!

 

4 maartLees verder
Waarnemend directeur

Geachte ouders,

Sedert 1 maart jl. ben ik tijdelijk aangesteld als waarnemend directeur van basisschool De Maasköpkes. Langs deze weg wil ik me graag kort aan u voorstellen.

 

Mijn naam is Lou Quaedackers, 56 jaar oud en geboren en getogen in Maastricht. Getrouwd en woonachtig in Maastricht-west. Vader van Ies (26 jaar, werkzaam als leerkracht op basisschool De Letterdoes) en Tans (22 jaar, student aan de Hogeschool Zuyd). Mijn hobby’s zijn wandelen, wielrennen (zowel passief als actief), theaterbezoek en het geven van rondleidingen o.a. op de militaire begraafplaats in Margraten.

 

Mijn lagere schooltijd heb ik doorgebracht op basisschool Sint Oda en mijn middelbare schooltijd op het “Stedelijk”. Vervolgens heb ik de Katholieke Pedagogische Academie in Maastricht gevolgd, waarna ik op mijn “oude” basisschool aan de slag ben gegaan: eerst als vrijwilliger, vervolgens als leerkracht, adjunct-directeur en tenslotte als directeur. Vanaf 2002 ben ik 12 jaar als meerscholig directeur werkzaam geweest op verschillende basisscholen van stichting MosaLira, waaronder basisschool Het Mozaïek (Caberg) en fusieschool Manjefiek (Malberg). Sedert 2015 ben ik directeur van kindcentrum Anne Frank in de wijk Heugem. Als waarnemend directeur zal ik de komende tijd “op de winkel passen” en samen met het team zorgen voor een goede afronding van het huidige schooljaar en noodzakelijk voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar.

 

Vanwege de geldende corona maatregelen is de kans helaas klein dat we elkaar in de komende tijd persoonlijk zullen ontmoeten. Ik verheug me desondanks op de samenwerking met het team, ouders, MR, kindpartners en verenigingen in Borgharen.

 

Met vriendelijke groet,

Lou Quaedackers

Directeur kindcentrum Anne Frank

Waarnemend directeur basisschool De Maasköpkes

2 maartLees verder
Praktische zaken
De eerste schooldag zit er op! We hebben genoten!
 
Een paar praktische zaken:

- Bij het brengen en halen mag u gerust op het plein staan, wel met een mondkapje. Graag zelfs in verband met de drukte bij de hekken en het verkeer.

- We vragen u om er voor te zorgen dat uw kind om 8.20 op het plein is zodat de groep om 8.20 met de leerkracht naar binnen kan en de lessen om 08.30 kunnen starten.

-Aanstaande woensdag is GEEN studiedag. De kinderen zijn tot 14.00 op school.

 

 

 

9 februariLees verder
Beslisboom neusverkoudheid

Beslisboom

Per 6 februari is er weer nieuw beleid met betrekking tot neusverkoudheid en schoolgaande kinderen. De beslisboom is als bijlage toegevoegd en ook te raadplegen op http://www.boink.info/beslisboom

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van alle regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

 

Het is belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

 

8 februariLees verder
Ondernemer van de maand

Iedere maand zet basisschool de Maasköpkes een ondernemer in het zonnetje. 

Deze ondernemer maakt het mede mogelijk dat we onze mooie schoolkalender kunnen laten maken.

 

In deze maand december staat BSO Novo Horizon in Itteren centraal.

Bedankt Novo Horizon voor jullie bijdrage!

 

Inline image

9 decemberLees verder
Bedankje van juf Marischa

 

Bedankt ouders van bs. de Maasköpkes,

 

Mijmerend over de vele jaren die ik in Borgharen heb gewerkt, zit ik hier thuis nagenietend tussen mooie  bloemen, cadeautjes, tekeningen, theetjes, teksten in de extra editie van de Oekie Spoekie, kaarten en allerlei lekkers dat ik voor mijn pensioenafscheid van jullie en jullie kinderen, heb gekregen. Wat ben ik die dag verwend. Vele jaren van werken met de kleuters zijn het geweest met vele verschillende momenten. Momenten van verbazing, verwondering en blijdschap (hoe zou het anders kunnen bij kleuters) maar soms ook momenten van ‘met de handen in het haar’, blij dat de dag voorbij is. Maar vooral vele momenten van genieten tussen zoveel creativiteit en inventiviteit die kleuters eigen zijn. Een voorrecht was het om in zo'n waardevolle omgeving te mogen en kunnen werken, hun ontwikkeling te zien en te begeleiden en waar nodig te sturen. De vele oudergesprekken waarin de essentiële gebieden van hun ontwikkeling besproken werden. De thema afsluitingen, in het verleden vaak met een presentatie naar kleuterouders toe. De blokafsluitingen, vieringen  zowel in de kerk als op school. Het kleurrijke carnavalsgebeuren ieder jaar weer. 25 In getal. Voor al die belevingenen ervaringen die nu achter me in de tijd liggen wil ik jullie, ouders van bs. de Maasköpkes,  bedanken. Bedanken voor het vertrouwen dat jullie me in die tijd hebben gegeven en die ik in al die jaren heb mogen ervaren.

Bedankt.

 

Marischa van Baren.

 

Inline image

24 oktoberLees verder
Kalender
Eerste schooldag
6 septemberLees verder
Schoolreis Kleuters
9 septemberLees verder
Schoolreis gr. 3 t/m 8
10 septemberLees verder
Leerlingenraad
22 septemberLees verder
Week tegen pesten
27 septemberLees verder
Start kinderpostzegelactie
29 septemberLees verder
Dag van de leerkracht
5 oktoberLees verder
Kinderboekenweek
6 oktoberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren