Samen Spelen Kinderopvang

 

Samen Spelen is in 2014 geboren uit een initiatief van ouders, die een kleinschalige kinderopvangorganisatie zijn gestart. Sinds 2016 zijn wij onderdeel van KC de Maasköpkes. Wij zijn een plek waar kinderen kunnen spelen, ontwikkelen en lekker zichzelf kunnen zijn in de peuteropvang of BSO. Samenwerking met ouders, basisschool en organisaties in de wijk zorgen er voor dat wij de opvang voor een kind kunnen bieden die past bij de situatie en wensen van de ouder(s). 

“Wij zijn een plek waar kinderen samen spelen, ouders elkaar kunnen ontmoeten en professionals van elkaar leren” 

Peuteropvang de Maasköpkes (2-4 jaar)

Vanaf 2 jaar kunnen peuters uit de buurt terecht bij onze peuteropvang. Er wordt een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden met activiteiten binnen verschillende thema’s, zowel binnen als buiten. Peuters en kleuters ontmoeten elkaar tijdens deze activiteiten regelmatig en we besteden volop aandacht aan het leren kennen van elkaar. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zorgen samen dat de doorgaande lijn van 2 tot 6 jaar zo vloeiend mogelijk verloopt. 

BSO Samen Spelen 

Samen Spelen heeft twee locaties voor Buitenschoolse Opvang: BSO Wyck en BSO Oda. Hier kunnen kinderen elkaar na schooltijd ontmoeten en samen spelen. Kinderen van Kindcentrum De Maasköpkes zijn van harte welkom om gebruik te maken van onze BSO’s. 

Kleinschalige opvang

Aandacht voor elkaar

Spelen en ontdekken

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren