Onze school

Basisschool De Maasköpkes is een echte dorpsschool met een klein, bevlogen team. Op onze school doen we de dingen samen. Kinderen kennen elkaar en leren samen op allerlei gebieden. Iedereen is even belangrijk en we accepteren elkaars verschillen. We worden al lerend groter en groeien als persoonlijkheid. En dat gaat volgens ons het allerbeste als je het samen met anderen doet. 

“Samen leren groter groeien”

Ons onderwijs

Op basisschool de Maasköpkes groeien kinderen optimaal door een gedegen aanbod voor de basisvakken. We hebben hoge verwachtingen en ambities die al jaren leiden tot goede resultaten. Ons basiscurriculum is verdeeld in kleine stappen waarvan de volgorde vastligt. In de ochtenden komen de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen aan bod en zijn de lessen een opeenvolging van instructies en oefeningen. ‘s Middags bieden we onderwijs waarin samen ontdekken, samen spelen en samen leren centraal staan.

Onze cultuur

De basis van onze cultuur wordt gevormd door vier gedeelde waarden: verbinding, samenwerken, deskundigheid en diversiteit. Wij kunnen alleen succesvol handelen als we verbonden zijn: leerlingen, collega’s, ouders en omgeving. Het is nodig dat we elkaar kennen en vertrouwen om goed samen te kunnen werken. Met plezier, want dat leidt tot verbinding, energie en oog voor elkaar. Wat we doen, doen we goed, we willen iedereen in staat stellen zich te ontplooien en zijn eigenwijs genoeg om af te durven wijken en te durven dromen. 

De buurt

Onze school is een wezenlijk onderdeel van Borgharen. We doen mee in het dorpsgebeuren en ouders en gemeenschap zijn erg bij onze school betrokken. We hebben een actieve oudervereniging die de school op allerlei manieren ondersteunt. Ook zoeken we steeds naar mogelijkheden om samen te werken met omwonenden en verenigingen. Zo verzorgen de fanfare en verschillende verenigingen regelmatig activiteiten op onze school. 

Ook zijn er vrijwilligers die met de kinderen lezen of zorg dragen voor de bibliotheek. Door de nauwe samenwerking met de gemeenschap ontstaan er steeds weer nieuwe mogelijkheden en heeft de school een stimulerende werking op de verenigingen. Onze leerlingen hebben daar zeker profijt van. 

Buurtschool

Gezonde en Veilige school

Kleinschalig

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren